Informacje o prywatności

Poniższe sekcje zawierają informacje, które możesz chcieć poznać na ten temat. Staraliśmy się, aby były jak najprostsze, ale zdajemy sobie sprawę, że to dużo informacji. Jeśli nadal masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Nie zbieramy danych w celach komercyjnych. Nie sprzedajemy Twoich danych stronom trzecim i nie wykorzystujemy Twoich danych do kierowania do Ciebie reklam. Jednak niektóre aplikacje innych firm mogą gromadzić pewne dane do celów funkcjonalnych. Niektóre aplikacje stron trzecich, których używamy w naszej witrynie, mogą gromadzić dane. Na przykład usługi statystyczne, z których korzystamy, zbierają dane o ruchu w naszej witrynie. Dane te są wykorzystywane do ulepszania naszej witryny i pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób ludzie z niej korzystają.

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność w naszej usłudze i przechowywać określone informacje.

Pliki cookie to pliki zawierające niewielką ilość danych, które mogą zawierać anonimowy unikalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do Twojej przeglądarki ze strony internetowej i przechowywane na Twoim urządzeniu. Wykorzystywane technologie śledzenia to również sygnały nawigacyjne, tagi i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi.

Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego Serwisu.

Przykłady plików cookie, których używamy:‍
Pliki cookie sesji. Do obsługi naszego Serwisu używamy Cookies sesyjnych.
Pliki cookie preferencji. Używamy plików cookie preferencji, aby zapamiętać Twoje preferencje i różne ustawienia.
Pliki cookie bezpieczeństwa. Używamy plików cookie bezpieczeństwa do celów bezpieczeństwa.

Możemy zatrudniać firmy zewnętrzne i osoby fizyczne w celu usprawnienia naszej Usługi („Dostawcy usług”), świadczenia Usługi w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy w analizie sposobu korzystania z naszej Usługi.

Te osoby trzecie mają dostęp do Twoich danych osobowych wyłącznie w celu wykonywania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ich ani wykorzystywania do jakichkolwiek innych celów.

Analityka

Google Analytics: Google Analytics to internetowa usługa analityczna oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch w witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Te dane są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej. odwiedź stronę Prywatność Google & Strona z warunkami.

Nasz Serwis może zawierać linki do innych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz łącze strony trzeciej, zostaniesz przekierowany na stronę tej osoby trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich.

* Konto oznacza unikalne konto utworzone w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub części naszej Usługi.

* Podmiot stowarzyszony oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie „kontrola” oznacza posiadanie 50% lub więcej akcji, udziałów kapitałowych lub innych papierów wartościowych uprawniających do głosowania w wyborach dyrektorów lub innych członków zarządu autorytet.

* Firma (określana w niniejszej Umowie jako „Firma”, „My”, „Nas” lub „Nasz”) odnosi się do IKR & MAGI SRL, Avenue De Tervueren 296D, 1150 Woluwe-St-Pierre.

* Pliki cookie to małe pliki, które są umieszczane na Twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu przez witrynę internetową i zawierają między innymi szczegóły Twojej historii przeglądania tej witryny.

* Kraj dotyczy: Belgii

* Urządzenie oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

* Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

* Usługa odnosi się do Serwisu.

* Usługodawca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Odnosi się do firm zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Firmę w celu ułatwienia Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Firmy, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy Firmie w analizie sposobu korzystania z Usługi.

* Dane dotyczące użytkowania odnoszą się do danych zbieranych automatycznie, generowanych przez korzystanie z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

* Witryna odnosi się do IKR & MAGI, dostępne na stronie <https://www.ikrmagi.com/>

* Użytkownik oznacza odpowiednio osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta.

IKR & MAGI – Bony serwisowe

Telefon
02 / 735 64 94

E-mail
info@ikr-magiconcept.com

Adres
Avenue De Tervueren 296D,
1150 Woluwe-St-Pierre